Over ons

Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen vzw, kortweg SVK Noorderkempen vzw, is net als vele andere SVK’s in Vlaanderen opgericht vanuit de OCMW’s en welzijnsactoren om een antwoord te bieden aan woonbehoeftigen die op de private huurmarkt moeilijk of niet aan bod komen. SVK Noorderkempen vzw werd opgericht in 1994 en fuseerde in 2003 met SVK Kempen vzw. Sinds 2011 gaat dit SVK verder onder de naam SVK Noorderkempen vzw.

Van een kleinschalige vzw groeide SVK Noorderkempen vzw uit tot een professionele huisvestingspartner met een multidisciplinair team. Zij wordt voor haar werking gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de OCMW’s uit haar werkingsgebied.

SVK Noorderkempen vzw huurt woningen op de private huurmarkt om deze onder te verhuren aan kandidaat-huurders op haar wachtlijst. Toewijzen doet het SVK op basis van een puntensysteem. Door als organisatie zekerheden te garanderen aan eigenaars, kan het SVK woonzekerheid bieden aan maatschappelijk kwetsbare groepen.

SVK Noorderkempen vzw werkt samen met partnerorganisaties als OCMW’s, CAW De Kempen vzw, de Stadsregio Turnhout en gemeentebesturen.

 

Ons team

Anno 2023 bestaat het team van SVK Noorderkempen vzw uit 11 vaste medewerkers, elk met hun eigen taken.

 

De algemeen coördinator heeft de leiding over het SVK-team en is onder andere verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de organisatie, vertegenwoordiging naar derden, consolidering en uitbouw van de organisatie, juridische vertegenwoordiging,…

Contactgegevens: sara.vallers@woonboog.be

 

De teambegeleider huurbegeleiding staat in voor de goede organisatie van inschrijvingen, permanentiemomenten, toewijzingen en huurbegeleiding. Zij zorgt voor de directe aansturing van de huurbegeleiders. Daarnaast neemt zij als stafmedewerker beleidstaken op onder supervisie van de coördinator.

Contactgegevens: carolien.michiels@woonboog.be

 

De huurbegeleiders staan in voor het inschrijven, toewijzen van kandidaat-huurders en begeleiden van huurders (eventueel in samenwerking met andere diensten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de huurders en verhuurders vanaf de verhuring van de woning.

Contactgegevens:

 

De teambegeleider patrimonium/prospectiemedewerker staat in voor de goede organisatie van prospecties, renovaties en het onderhoud van het bestaande patrimonium. Als prospectiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de groei en het behoud van het patrimonium en het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders die meer willen weten over verhuren aan het SVK. Zij zorgt voor de directe aansturing van de technisch medewerkers. Daarnaast neemt zij als stafmedewerker beleidstaken op onder supervisie van de coördinator.

Contactgegevens: sara.quaglia@woonboog.be

 

De technisch medewerkers staan in voor de inschatting en controle van de technische aspecten bij onderhouds- en herstellingswerken. Dit voor woningen gehuurd of verhuurd door het SVK. De technisch medewerkers voeren kleine klussen uit en bij grotere klussen staan zij in voor de klussencoördinatie.

Contactgegevens:

 

De administratief verantwoordelijke staat in voor de personeelsadministratie en de boekhouding.

Contactgegevens: ils.vaneyck@woonboog.be

 

De onthaal en administratief medewerker is het eerste aanspreekpunt van het SVK. Daarnaast ondersteunt zij het SVK-team in algemene administratieve taken.

Contactgegevens: sofie.jordaens@woonboog.be