Kandidaat-verhuurder

Ben je eigenaar van een huis of appartement dat je wenst te verhuren? Steek je veel tijd en energie in het beheer van dit pand of schrikken de mogelijke gevolgen van moeilijke huurders jou af? Dan is verhuren aan Woonboog een prima oplossing.

Woonboog huurt woningen op de private markt, om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftigen die ingeschreven staan op de wachtlijst van Woonboog. Het hoofdhuurcontract wordt afgesloten tussen de eigenaar en Woonboog. Dit contract valt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. Dit wil zeggen dat Woonboog als eerste huurder verantwoordelijk is voor alle huurdersverplichtingen.

Huurdersverplichtingen van Woonboog

 • Een stipte betaling van de huur, ook wanneer de woning tijdelijk niet verhuurd is of wanneer de onderhuurder niet betaalt. Je krijgt dus nooit te maken met wanbetalers en kan genieten van een gegarandeerde huuropbrengst.
 • Het afsluiten van de brandverzekering voor de huurder.
 • De organisatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die ten laste vallen van de huurder. Woonboog heeft technische medewerkers in dienst die kleine klussen uitvoeren en grote klussen coördineren.
 • Een oplevering van de woning in goede staat, rekening houdend met normale gebruiksslijtage. Woonboog geeft je de garantie dat jouw woning op het einde van de huurovereenkomst in goede staat wordt teruggegeven.

Woonboog zorgt voor een goed beheer van jouw woning. Omdat Woonboog lange-termijn huurcontracten afsluit, is de verhuurformule te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico’s. Het kan tevens een oplossing zijn om langdurige leegstand van jouw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden. Daarnaast neemt Woonboog ook de administratieve beslommeringen van jou over.

Administratieve taken van Woonboog

 • Het zoeken van een onderhuurder. De onderhuurder is één van de woonbehoeftigen die ingeschreven staat op de wachtlijst. Ook wanneer de onderhuurder vertrekt en een nieuwe onderhuurder het pand betrekt, zal de eigenaar vrij zijn van administratieve taken.
 • Het opmaken van het huurcontract en de plaatsbeschrijving: beide documenten worden, na goedkeuring, geregistreerd door het registratiekantoor.
 • Woonboog biedt huurbegeleiding aan de onderhuurders aan. Woonboog heeft hiervoor meerdere huurbegeleiders in dienst. Voor uitgebreide woonbegeleiding kan Woonboog rekenen op een goede samenwerking met partnerorganisaties zoals het OCMW en CAW.
 • Het opstarten en opvolgen van de minder aangename procedures zoals wanbetaling of uithuiszetting.

Daarnaast kan je genieten van een verlaagd tarief onroerende voorheffing (2,54% i.p.v. 3,97 %) en betaal je geen commissieloon.

Belangrijke factoren voor Woonboog

 • Woonboog sluit bij voorkeur contracten af voor een periode van 9 jaar. Op deze manier kan zij woonzekerheid bieden aan haar onderhuurder.
 • Een schappelijke huurprijs, hierdoor behoudt de onderhuurder zijn recht op huursubsidie of huurpremie.
 • Een woning conform de Vlaamse Wooncode. Woonboog tracht zo de kwaliteit van het wonen te verbeteren en te bewaken.

Renovatiewerken en -begeleiding

Indien jouw woning aan renovatie toe is, dan kan de samenwerking met Woonboog jou een extra voordeel opleveren. De Vlaamse overheid voorziet voor eigenaars, die negen jaar verhuren aan een erkende woonmaatschappij, extra premies voor verbeterings- en renovatiewerken. 

Daarnaast staat Woonboog jou graag bij in het renovatieproces. Indien je extra ondersteuning nodig heeft, kan je dit bespreken met onze prospectiemedewerker. De eigenaar blijft wel gedurende het hele renovatieproces bouwheer.

Contacteer ons

Benieuwd naar meer info over verhuren aan Woonboog?

Contacteer ons: eigenaars@woonboog.be - 014 40 11 99