Kandidaat-verhuurder

Bent u eigenaar van een huis, appartement of studio die u wenst te verhuren? Steekt u veel tijd en energie in het beheer van dit pand of schrikken de mogelijke gevolgen van moeilijke huurders u af? Dan is verhuren aan het SVK een goede oplossing voor u.

Een SVK huurt woningen op de private markt, om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftigen die ingeschreven staan op de wachtlijst van het SVK. Het hoofdhuurcontract wordt afgesloten tussen de eigenaar en het SVK. Dit contract valt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. Dit wil zeggen dat het SVK als eerste huurder verantwoordelijk is voor alle huurdersverplichtingen.

Huurdersverplichtingen van het SVK

 • Een stipte betaling van de huur, ook wanneer de woning tijdelijk niet verhuurd is of wanneer de onderhuurder niet betaalt. U krijgt dus nooit te maken met wanbetalers en kan genieten van een gegarandeerde huuropbrengst.
 • Het afsluiten van de brandverzekering voor de huurder.
 • De organisatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die ten laste vallen van de huurder. Het SVK heeft een technisch medewerker in dienst die kleine klussen uitvoert en grote klussen coördineert.
 • Een oplevering van de woning in goede staat, rekening houdend met normale gebruiksslijtage. Het SVK geeft u de garantie dat uw woning op het einde van de huurovereenkomst in goede staat wordt teruggegeven.

Het SVK zorgt voor een goed beheer van uw woning. Omdat het SVK lange-termijn huurcontracten afsluit, is de verhuurformule te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico’s. Het kan tevens een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden. Daarnaast neemt het SVK ook de administratieve beslommeringen van u over.

Administratieve taken van het SVK

 • Het zoeken van een onderhuurder. De onderhuurder is één van de woonbehoeftigen die ingeschreven staat op de wachtlijst. Ook wanneer de onderhuurder vertrekt en een nieuwe onderhuurder het pand betrekt, zal de eigenaar vrij zijn van administratieve taken.
 • Het opmaken van het huurcontract en de plaatsbeschrijving: beide documenten worden, na goedkeuring, geregistreerd door het registratiekantoor.
 • Het SVK biedt huurbegeleiding aan de onderhuurders aan. Het SVK heeft hiervoor meerdere huurbegeleiders in dienst. Voor uitgebreide woonbegeleiding kan het SVK rekenen op een goede samenwerking met partnerorganisaties zoals het OCMW en CAW.
 • Het opstarten en opvolgen van de minder aangename procedures zoals wanbetaling of uithuiszetting.

Daarnaast kan u genieten van een verlaagd tarief onroerende voorheffing (2,54% i.p.v. 3,97 %) en betaalt u geen commissieloon.

Belangrijke factoren voor het SVK

 • Het SVK sluit bij voorkeur contracten af voor een periode van 9 jaar. Op deze manier kan zij woonzekerheid bieden aan haar onderhuurder.
 • Een schappelijke huurprijs, hierdoor behoudt de onderhuurder zijn recht op huursubsidie of huurpremie.
 • Een woning conform de Vlaamse Wooncode. Het SVK tracht zo de kwaliteit van het wonen te verbeteren en te bewaken.

Renovatiewerken en -begeleiding

Indien uw woning aan renovatie toe is, dan kan de samenwerking met het SVK u een extra voordeel opleveren. De Vlaamse overheid voorziet voor eigenaars, die negen jaar verhuren aan een erkend SVK, extra premies voor verbeterings- en renovatiewerken. De belangrijkste premies zijn:

 • Renovatiepremie: hiermee kan u de kwaliteit van uw woning aanzienlijk verbeteren. De renovatie wordt onderverdeeld in 4 categorieën: de structurele elementen, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. Isolatie en afwerking worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Per categorie kan er een premie aangevraagd worden, waarbij het totale premiebedrag maximaal € 10.000,00 kan zijn. Omdat u als verhuurder aan een SVK investeert in maatschappelijk kwetsbare groepen, gelden er voor SVK-verhuurders geen inkomensgrens of eigendomsvoorwaarden. Wel dient de woning minstens 30 jaar oud te zijn en moet er per categorie minstens € 2.500,00 (excl. btw) geïnvesteerd worden.
 • Sociaal energie-efficiëntie-project: mogelijkheden kunnen in overleg met het SVK bekeken worden.

Naast de boven vernoemde premies, komt een SVK-verhuurder ook in aanmerking voor de premies van de energieleveranciers. Voor meer uitleg over de premies verwijzen we graag naar de nuttige links op deze website. Premies zijn onderhevig aan verandering. Het is dus belangrijk om de premies steeds per pand te bekijken. Het SVK helpt u hier graag bij en kan voor u uitzoeken op welke ondersteuningsmaatregelen u een beroep kan doen.

Daarnaast staat het SVK u graag bij in het renovatieproces. Indien u extra ondersteuning nodig heeft, kan u dit bespreken met onze prospectiemedewerker. Zij beschikt hiervoor over voldoende technische kennis. De eigenaar blijft wel gedurende het hele renovatieproces bouwheer.

 

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, uw woning zorgeloos verhuurd!

 

Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor meer informatie op maat.

 

Contactpersoon: Sara Quaglia

SVK Noorderkempen

Campus Blairon 599

2300 Turnhout

+32 14 40 11 99

sara.quaglia@woonboog.be